Arkiv gudstjänster

Author: Tomas Foogde
11 januari, 2021

Peter Johansson 2021-01-10 — Givandets själavård

Ett ord på vägen! Del 1 – 6/1 2021, klicka på länken nedan!

Gudstjänst i Korskyrkan, den 1 november 2020, klicka på länken nedan!

https://www.facebook.com/100003191907216/videos/3399926066790423

 

Gudstjänst i Korskyrkan den 8 november 2020, klicka på länken nedan!

https://www.facebook.com/groups/2832462093698585

 

Gudstjänst Annandag jul 26 dec. 2020 från Vekhyttegården med fam. Josef och Maria Sjöberg.