Följ vår gemensamma bibelläsning i församlingen på Facebook.

Vi läser just nu Ordspråksboken. 19 juni kapitel 19, 20 juni kapitel 20 osv.

Tid att möta Gud!

Author: admin
27 januari, 2014

Nu i helgen, 31 jan-2 feb, kommer Ingemar Helmner igen! Vi inbjuder till kvällsmöten fredag kl 19 och lördag kl 18 och dessutom en bönesamling ”bön för Värmland och Bergslagen” kl 15 på lördagen och en förmiddagsgudstjänst kl 11 i Vasakyrkan.

Temat för helgen är ”Tid att möta Gud!” – Visst har väl du tid för ett gudsmöte? Din tid kanske är nu? Jag tror att många många behöver möta Gud för första eller hundrade gången – så nu till helgen är det ”Tid att möta Gud!”

Välkomna!

Guds vapen och rustning – tools, not toys…

Author: admin
3 februari, 2013

Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot Djävulens lömska angrepp…

Det är inte en fråga om om eller när… det är tydligt att Paulus förväntar sig att församlingen ska stöta på motstånd. Jesus säger till sina närmaste lärjungar att han sänder dem som ”får ut bland vargar”. Det är en talande bild… Har man får i våra trakter har man dem inhägnade och hoppas dag för dag att vargen inte kommer – men att komma på tanken att sända fåren ut till vargarna skulle ingen tycka vore en bra idé.

läs hela predikan här

Guds Rike och församlingens uppdrag

Author: admin
28 januari, 2013

Guds Rike

Predikan i Vasakyrkan 27 jan 2013

Luk 7:18-23

Vem är den yngste profeten i Bibeln? Vi tror på det allmänna prästadömet – att alla tjänster och gåvor är öppna för alla människor. Man måste inte vara prästvigd för att få be för sjuka eller höra guds röst… Paulus uppmanar alla att söka gåvorna – att söka dem ivrigt och att söka fler och fler gåvor… och helst gåvan att profetera.

Läs hela predikan här

 

Korskyrkan!

Author: admin
16 januari, 2013

Det blev en enastående bra start av Korskyrkan Filipstad-Hällefors. Ca 70 personer deltog både på lördagen och söndagen. Det var människor i alla åldrar. På lördagskvällen rådde feststämning och representanter från olika kyrkor och orter lyckönskade den nya församlingen.

 

På söndagens gudstjänst hälsades sju nya medlemmar välkomna. Inledningsordet lästes på finska, franska, holländska, spanska, farsi, tegrinya, amarinya och ett annat stamspråk från Afrika. Knut Bertil Nyström från Evangeliska Frikyrkan ledde en ceremoni kring församlingens grundande. Knut Bertil talade bland annat om hur viktigt det är att bygga relationer. Sam Wohlin från Pingstkyrkan i Karlstad höll en konkret och inspirerande predikan om församlingens uppgift. Han gav ett flertal exempel på när församlingen får vara “det vackraste på jorden”.

 
Korskyrkan_publik

Församlingen som Guds folk

Author: admin
10 januari, 2013

Vad innebär det att vara församling? Varför firar vi gudstjänst? Varför tillber vi? Varför firar vi nattvard? Varför döper vi? Varför vill vi berätta om vår tro? Varför ber vi i Jesu namn? Varför samlar vi in kollekt?

Läs hela predikan här