Korskyrkan!

Author: admin
16 januari, 2013

Det blev en enastående bra start av Korskyrkan Filipstad-Hällefors. Ca 70 personer deltog både på lördagen och söndagen. Det var människor i alla åldrar. På lördagskvällen rådde feststämning och representanter från olika kyrkor och orter lyckönskade den nya församlingen.

 

På söndagens gudstjänst hälsades sju nya medlemmar välkomna. Inledningsordet lästes på finska, franska, holländska, spanska, farsi, tegrinya, amarinya och ett annat stamspråk från Afrika. Knut Bertil Nyström från Evangeliska Frikyrkan ledde en ceremoni kring församlingens grundande. Knut Bertil talade bland annat om hur viktigt det är att bygga relationer. Sam Wohlin från Pingstkyrkan i Karlstad höll en konkret och inspirerande predikan om församlingens uppgift. Han gav ett flertal exempel på när församlingen får vara “det vackraste på jorden”.

 
Korskyrkan_publik

Comments are closed.