Mission

Author: admin
10 januari, 2013

Evangelisation och Mission

Uppdraget som Jesus gav till sina lärjungar finns klart formulerat i bibelordet:
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:19-20
Detta uppdrag har förnyats till varje kristen och till församlingen genom alla tider. Jesus som församlingens huvud framhöll buden från Gamla Testamentet som grundläggande och viktiga. Samtidigt gav han ett nytt bud – kärleksbudet: Älska Gud och älska din nästa som dig själv (Mark.12:29-31).

 

Med denna utgångspunkt blir uppdraget till församlingen:
att göra Jesus och hans budskap om Guds rike känt i världen
att vinna människor för Jesus och göra dem till lärjungar
att älska och tjäna varandra och vår nästa
att tjäna Herren med kärlek

 

Vi vill nå ut med budskapet i vårt närområde, i vårt land och utöver hela vår jord (Apg.1:8).
Församlingen vill inspirera medlemmarna till personligt engagemang för människors frälsning.

 

Missionsarbete över hela världen
I Bolivia har vi varit med från första start i ett hem som nu har församlingar, bibelskola, stort barnarbete och hjälp till gatubarn i flera städer. På Sri Lanka har vi också varit med från den absolut första början då Josef Sjöberg och senare Joel Sjöberg hade kampanjer. Pastor Priyantha har startat flera församlingar, Montessoriskola, socialt arbete och bibelskola.

 

I Pakistan ger vi kontinuerligt stöd till FGA-mission, som är den pingströrelse som Tage och Kjell Sjöberg startade med bibelskola, barnhem, yrkessola, läs- o skrivkurser och ett starkt växande församlingsplanteringsarbete där Josef Sjöberg besöker elever som startar pionjärförsamlingar. Kjell startade 50 församlingar under sina 11 år i Pakistan.
I Bangladesh understödjer vi en EFK-evangelist.

 

I Urdmurtien stödjer vi kvinnlig evangelsit via Ljus i Öster och i Lettland stödjer vi barnhem. I Serbien stödjer vi en romsk församling.

 

Vi stöder även ett missionärspar som är på väg ut till Tanzania.

 

Genom Erikshjälpen är vi med och stödjer arbete i Brkina Farso och ett par länder ytterligare